Україна, м Київ, вул. Новозабарська, 2/6 Корпус "Е"

+38 044 206 69 79  +38 044 206 42 36

ПН-ПТ: 09:00-18:00

Услуги по внедрению и сопровождению системы

  предоставление системы для тестирования (возможен выезд специалиста для установки и настройки); 

  определение потребностей Заказчика, формализация требований; 

  помощь в выборе оптимальной конфигурации системы; 

  установка системы, конфигурирование согласно требованиям; 

  наращивание системы специализированными отчетами “под Заказчика”;

  интеграция в единую систему управления предприятием ("1С ", др.); 

  монтаж оборудования, установка ПО; 

  консультации по установке, шеф-монтаж; 

  обучение, консультации персонала Заказчика по работе с системой; 

  техническое сопровождение системы; 

  обновление ПО, электронных карт; 

  гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования.

Предоставление системы 

для тестирования

Подбор параметров

 по потребностям Заказчика

Установка системы, монтаж 

оборудования и настройка системы

Обучение персонала, тех.сопровождение, обновление ПО, гарантия

Внедрение системы

Услуги по внедрению и сопровождению системы

  предоставление системы для тестирования (возможен выезд специалиста для установки и настройки); 

  определение потребностей Заказчика, формализация требований; 

  помощь в выборе оптимальной конфигурации системы; 

  установка системы, конфигурирование согласно требованиям; 

  наращивание системы специализированными отчетами “под Заказчика”;

  интеграция в единую систему управления предприятием ("1С ", др.); 

  монтаж оборудования, установка ПО; 

  консультации по установке, шеф-монтаж; 

  обучение, консультации персонала Заказчика по работе с системой; 

  техническое сопровождение системы; 

  обновление ПО, электронных карт; 

  гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования.

Внедрение системы

Предоставление системы 

для тестирования

Подбор параметров

 по потребностям Заказчика

Установка системы, монтаж 

оборудования и настройка системы

Обучение персонала, тех.сопровождение, обновление ПО, гарантия

Получение и обработка данных 

из системы Заказчика

Мониторинг,

 идентификация проблем

Хранение данных (90 суток),

бесперебойное питание серверов

Предоставление навигационных данных 

опреаторским центром компании

  маршрутизация, обработка данных на телематическом сервере компании;

  обучение, консультации персонала Заказчика по работе с системой;

  мониторинг, идентификация проблем, помощь в устранении;

  обновление ПО, электронных карт;

  выезд к Заказчику (по договоренности);

  сохранение данных не менее 90 суток;

  дублирование канала интернет;

  бесперебойное питание серверов.

Обеспечение

системы

Послуги

Компанія RCS надає ряд послуг пов'язаних, з установкою і роботою системи. Дані послуги націлені на легке і швидке введення в роботу придбаних продуктів, а також на безперебійну подачу даних на диспетчерський пункт Замовника.

Послуги впровадження системи

Послуги з впровадження та супроводу системи

надання системи для тестування (можливий виїзд фахівця для установки і налаштування);

визначення потреб Замовника, формалізація вимог;

допомога у виборі оптимальної конфігурації системи;

установка системи, конфігурація відповідно до вимог;

нарощування системи спецзвітами "під замовника”;

інтеграція в єдину систему управління підприємством (1С, др);

монтаж обладнання, установка ПО;

консультації по установці, шеф-монтаж;

навчання, консультації персоналу Замовника по роботі з системою;

технічний супровід системи;

оновлення ПЗ, електронних карт;

гарантійне та післягарантійне обслуговування обладнання.

Надання системи для тестування

Підбір параметрів за потребам Замовника

Установка системи, монтаж обладнання та налаштування системи

Навчання персоналу, тех. супровід, оновлення ПЗ, гарантія

Послуги забезпечення системи

Надання навігаційних даних операторським центром компанії

Надання навігаційних даних операторським центром компанії

навчання, консультації персоналу Замовника по роботі з системою;

моніторинг, ідентифікація проблем, допомога в усуненні; 

оновлення ПЗ, електронних карт;

виїзд до Замовника (за домовленістю); 

збереження даних не менше 90 діб;

дублювання каналу інтернет;

безперебійне живлення серверів.

Отримання та обробка даних з системи замовника

Навчання та консультації персоналу Замовника

Моніторинг, ідентифікація проблем

Зберігання даних (90 діб), безперебійне живлення серверів